Årby växer norrut

Efter dialog med de boende kommer vi att öppna upp Årby Norra betydligt mer, säger Sara Duvelid, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Rymdlekplatsen i Årbyparken gjordes i samarbete med en fjärdeklass på Årbyskolan som fick berätta vad de vill göra på lekplatsen och också bestämma vad lekplatsen skulle heta.

I bostadsområdet Årby från miljonprogrammets tid finns det lite drygt 1 300 bostäder. Om några år ska här finnas ytterligare närmare 600 bostäder. Och de ska byggas på den parkeringsplats som finns norr om Årby.

Idag står parkeringsplatsen ofta tom. Vi har gjort beräkningar på att bara knappt en tredjedel används, säger Sara Duvelid, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen och projektledare för den byggherredialog som förs om hur Årby Norra ska utvecklas.

 

Årby är en del av Eskilstunas stadsläkningsprojekt där byggnader, gator och vägar i staden måste anpassas till nya behov och lösningar för hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald. En stad behöver vara tillgänglig för alla, det ska finnas saker att uppleva och göra.

 

I Årby Norra finns idag en förskola, basketplan och några mindre grönytor, men framför allt utgörs ytan av flera stora parkeringar mellan de hus som nu finns och Årby IP. Det är här som de nya husen ska ligga. Boendeparkeringen försvinner inte helt, men kommer att få en annan lösning. Kanske kommer ett parkeringsgarage att byggas ihop med det höga hus som är placerat närmast infarten till Eskilstuna, men det är inte helt bestämt än.

 

I planerna för Årby Norra ingår både flerfamiljshus och radhus. Här planeras för både hyresrätter och bostadsrätter, vilket ska göra området mer blandat och ge utrymme för en ”bostadskarriär”, det vill säga möjligheter att kunna stanna kvar i området oavsett hur man vill bo.

 

Fem olika byggaktörer och deras arkitekter valdes ut av en jury förra året, de bjöds in till dialog och workshoppar om hur de nya husen skulle kunna utformas och passa in i området.

 

Parallellt med workshopparna har flera olika dialogmöten hållits med de boende i Årby och när de första idéerna började ta form var Årbyborna de första att se dem. Det var viktigt för både kommunen och dem som ska bygga nytt att lyssna in Årbyborna, de som faktiskt har sin vardag där och som har egen erfarenhet och därmed säkert också synpunkter.

 

Och det hade de.

 

– I de första förslagen upplevde många att Årby Norra ”stängdes till” för mycket så vi har lyssnat på det och öppnat upp bebyggelsestrukturen mer i de nya förslagen, berättar Sara Duvelid. Konkret innebär det att det till exempel blir tydliga gröna stråk från Årby naturreservat in i den befintliga Årbyparken och de grönområden som finns mellan husen idag.

 

– Det är viktigt att vi får till parkerna i det nya området så att alla kan nyttja dem och att vi till exempel skulle kunna starta stadsodlingar i området.

 

Nu är alla överens om själva strukturen för Årby Norra, det vill säga utformningen av gator, höjden på hus och var parkerna ska ligga och nu börjar detaljplanearbetet. Marken ägs av kommunen och säljs till de olika aktörerna som sedan börjar sitt konkreta arbete med utbyggnad av de runt 600 bostäderna.

 

Planarbetet planeras bedrivas under nästa år, det vill säga 2018, och de första spadtagen tas 2019.

Fakta: Stadsläkning

 

Genom att förtäta med nya bostäder och funktioner ska stadsdelarna bättre kopplas samman och staden därmed utvecklas mot en mer levande, trygg och attraktiv stad för alla.

 

Arbetet fokuserar på stadsdelarna Lagersberg, Råbergs torp, Fröslunda, Årby, Skogsängen och Skiftinge.