Eskilstuna

Denna artikel är en annons

Årets företagare välkomnar nya
medarbetare och kunder

PQ Projektledning firar sitt 10e år med bravur. Valda till Årets företagare i både Eskilstuna och hela Södermanland är vi ett företag som vill fortsätta växa starkt.

Eskilstuna befinner sig i en tillväxt- och omställningsfas och vi behöver bli fler medarbetare här, säger Jonas Karlsson, VD, projektledare och delägare i företaget. Vi arbetar som en ellips i hela Mälardalen med våra kontor i både Eskilstuna, Västerås och Stockholm även om orterna bara visar var våra 35 medarbetare har sin bas. Vi jobbar där våra kunder behöver oss.

 

Ett team från PQ består i många fall av medarbetare från olika kon­tor för att kunden ska få bästa tänkbara samlade kompetens till sitt projekt.

 

– Inflyttningen till Eskilstuna är hög och det smittar av sig även på vår bransch. I den plan vi har för de närmaste 3-5 åren behöver vi 4-5 nya medarbetare varje år.

 

Ett av skälen till att PQ Projekt­ledning valdes till Årets företagare är personalpolitiken. Och det är inte bara Jonas Karlsson som säger det. Juryn till Årets företagare motiverade valet av PQ Projektledning med att företagets framgångar har nåtts ”genom att satsa på att bygga en bra personalkultur”. Bland annat tack vare att ”företaget leds med tydliga målsättningar för tillväxt och årligen mäter både hur bolaget och dess medarbetare mår”.

 

Bland PQ Projektlednings kunder finns nästan alla aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden – privata fastighetsägare, stat och kommun, vård och landsting samt industrin. Under de tio år som företaget verkat har man genomfört fler än 1400 uppdrag åt cirka 300 återkommande kunder, främst i Mälardalen, med rådgivning, projektledning, projekteringsledning och byggledning.

 

– Våra uppdragsgivare förväntar sig att de projekt vi är engagerade i ska levereras i tid, till budgeterad kostnad och med för det aktuella projektet, rätt kvalitet. Våra kunder har ofta ett kombinerat behov av projektkompetens och resurs samt vill säkra projektmålen, säger Jonas Karlsson. Det är där vi kan fylla en funktion.

 

– Inför varje projekt värderar vi noggrant tid, budget och andra krav från kunden. På så sätt säkrar vi en hög kvalitet i de löpande beslut som tas under projektgenomförandet.

 

– Genom vår tydliga kundbas, byggherreorganisationer skapar vi trygghet genom att inte utsätta oss för intressekonflikter som lätt kan uppstå annars.

 

– Vi är lokalt förankrade och prioriterar lokala utvecklingsprojekt.

 

– Vi är involverade i många olika projekt i Eskilstuna, som till exempel logistikcenter, bostäder i Munktellstaden och modernisering av Gallerian, så vi behöver bli fler medarbetare med kompetens, laganda och prestigelöshet, säger Jonas Karlsson, som själv även är engagerad i Affärsplan Eskilstuna som syftar till att skapa fler arbetstillfällen.

 

– Värdet och tillgången i en konsultverksamhet som vår är just personalen.

 

Välkommen att höra av dig.