Dialog nyckeln i samarbetet för nya Årby

Inför utvecklingen av Årby samlade kommunen ett antal byggaktörer, arkitekter och boende för samtal kring området. De diskuterade hur områdets befintliga kvaliteter kan stärkas samtidigt som nya tillförs.

Här är ett par av de rösterna.

”Jag tycker att byggherredialogen är en bra projektform att jobba med vid större utvecklingsområden, dock krävs ett tydligare arbetssätt inom projektgruppen.

 

Då radhus inte finns i Årbyområdet sedan tidigare är vi intresserade att se vad den bebyggelsetypen kan få för positiva effekter för variationen i området.”

 

Anders Kruhsberg, RG Förvaltning

”Dialogen är särskilt givande för att den ger oss värdefulla insikter om vad de boende i området tycker och tänker om sin stadsdel och hur den kan utvecklas.

 

Svenska Stadsbyggen och Kod Arkitekters del i projektet handlar om att tillföra nya bostadsformer i området i form av vård- och trygghetsboende. Byggnaden kommer även att innehålla en ny förskola.”

 

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter