Du kan vara med och påverka Eskilstunas utformning

Paraplyer på Kungsplan. I anslutning till Fristadstorget ligger Kungsplan. Här arbetar fastighetsägare, handeln och kommunen tillsammans för att utveckla en central plats som komplement till torget. Under 2016 genomfördes det första pilotprojektet här med foodtrucks, musik och rosa paraplyer som signalerade att detta är en plats som kan förvandlas till något mer än idag.

Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form av vackra industrihistoriska byggnader. Här vill vi skapa en attraktiv, miljösmart, sammankopplad och levande stad.

Staden har genomgått en stor förändring de senaste 20-25 åren. Förändringen syns i form av nya byggnader, fler parker, stadsmässiga gator och levande torg, tillsammans med Eskilstunaån som lyfts fram och ger staden sin karaktär.

Vi bygger staden tillsammans med dig som bor och verkar här. Dina synpunkter är viktiga och vi vill veta vad du tycker. Om du vill vara med och bidra till bättre beslutsunderlag så är det större chans till påverkan om vi får din input i ett tidigt skede. När vi sätter spaden i jorden är det för sent att påverka.

 

Samråd enligt planprocessen

Eskilstunas översiktsplan är en vägledning för hur kommunens mark och vatten ska användas i framtiden. Tankarna i översiktsplanen finns med i de detaljplaner som tas fram och som avgör vad som får byggas, hur stort det ska vara, var det ska placeras och hur det ska utformas. Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa samrådstillfällen annonseras i Eskilstuna-Kuriren och på eskilstuna.se. På webben kan du även läsa mer om hur planprocessen fungerar.

 

Pilotprojekt – testa och tyck till

I vissa stadsutvecklingsprojekt finns det även möjlighet att vara med och tycka till i ett tidigt skede. Ett exempel är våra pilotprojekt som vi genomför för att visa hur en plats skulle kunna omformas för att bjuda in till liv och rörelse. Genom pilotprojekten kan vi visa utvecklings-möjligheter på lång sikt samtidigt som du som invånare bjuds in att vara med och engagera dig i utvecklingen. Exempel på pilotprojekt som genomförts i Eskilstuna är beachen vid stadsparken, Stadsmuseikajen och Kungsplan.