Fler planer och projekt som
utvecklar Eskilstuna

Staden utvecklas och efterfrågan på nya bostäder är stor. I vår plan för bostads­försörjning har vi som mål att bygga minst 500 nya bostäder om året.

Fristadstorget – stadens hjärta

Nya Fristadstorget i Eskilstuna blev klart för tre år sedan och har sedan dess blivit en självklar plats för Eskilstunaborna. I anslutning till torget ligger Kungsplan. Även här arbetar fastighetsägare, handel och kommunen tillsammans för att utveckla en central plats som komplement till torget. Arbetet kan påbörjas 2019.

Kungsgatan möter framtiden

Första etappen av ombyggnaden av Kungsgatan är klar. Gågatan är Eskilstunas viktigaste handelsstråk och etapp två beräknas börja nästa år.

Kvarteret Vikingen

Planarbete pågår för att omvandla industritomten på Väster till ett bostadsområde med cirka 350 lägenheter och möjlighet till handel. En ny gång- och cykelväg planeras för att stärka kopplingen mellan cent­rum och Väster.

Kvarteret Forskaren

Plan antagen för att bygga en kommunal F-9-skola med plats för 425 elever.

STIGA Sports Arena

Nya arenan för idrott, konserter och mässor invigdes i somras. Huvudarenan rymmer 3 700 sittplatser och är delbar för att få flera användningsområden.

Kvarteret Kapellbacken

Här blir det fyra bostadshus med cirka 70 lägenheter längs med Norra Stationsgatan. I korsningen Norra Stationsgatan/Carlavägen avslutas bebyggelsen med ett trygghetsboende.

Kanonhuset

På Kanonhusholmen som ligger mitt i Eskilstunaån omvandlas gevärsfaktoriet, vars äldsta delar är från 1838, och Lagerbäcks symaskinsfabrik, från 1882, till femton lägenheter.

Kvarteret Vulkanen

Vid korsningen Drottninggatan/Rademachergatan finns en befintlig detaljplan där vi arbetar med att utöka byggrätten och möjliggöra för cirka 70 nya lägenheter och lokaler i bottenvåningen.

Kvarteret Valören

Planering pågår för cirka 130 nya bostäder mitt i Eskilstuna, bara ett stenkast från resecentrum. Enligt tidiga skisser förtätas kvarteret och dagens parkeringsplats ersätts med nya bostäder.

Eskilshem - Slottsskolan

Cirka hundra nya bostäder, förskola och lokaler planeras på den plats som en gång var Eskilstuna slotts humlegård. En bro planeras mellan Kyrkans hus och Stadsparken, vilket knyter området närmare centrum.

Torshälla – småstaden vid Mälaren

Torshälla är en av Sveriges äldsta städer belägen bara några kilometer från Eskilstunas stadskärna. Eskilstunaån binder samman de två städerna. Här planeras en rad bostäder och äldreboenden. En utvecklingsplan för hela Torshälla håller på att tas fram och beräknas vara klar under 2018.

Trumtorp

Sydost om Eskilstuna centrum planeras för ett helt nytt bostadsområde med cirka 470 nya bostäder och handel. Aktuella byggare är Kärnhem, Bovieran, HSB och Kommunfastigheter AB.

Ny tågdepå

Eskilstuna blir ett viktigt nav för de nya tågen som ska trafikera Mälardalsregionen från och med 2019. Den nya tågdepån ska stå klar andra halvåret 2018. Depån ska serva 33 nya persontåg och omfattar en 250 meter lång verkstadshall med plats för fyra tåg. Tågdepån innebär drygt 100 nya arbetstillsfällen.

Kvarteret Nithammaren 8

I kvarteret Nithammaren i västra Munktellstaden byggs nu 400 bostäder, förskola och verksamhetslokaler. Bostäderna ligger
å-nära och granne med STIGA Sports Arena Eskilstuna och Munktellbadet.