Eskilstuna

Denna artikel är en annons

Fortet blir K43 när Stenvalvet bygger Eskilstunas modernaste lokaler

– Det finns bygg­kvalitet i de här gedigna fastigheterna, men i dag vill de som har kontorsjobb sitta ljusare och öppnare, säger Tobias Kölborg.

Fortet blir K43. Fastighetsbolaget Stenvalvet har stora planer för fastigheten.

– Idag är det ett ganska slutet kvarter, ett typiskt myndighetshus från 80-talet. Det vill vi ändra på genom att öppna kvarteret och göra det mer tillgängligt, säger Tobias Kölborg, Stenvalvets Regionchef Mälardalen.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt har bolaget ett hundratal fastigheter med en yta på över 590000 kvadratmeter till ett sammanlagt marknadsvärde på närmare tio miljarder kronor.

 

I Eskilstuna äger Stenvalvet kvarteret Vägbrytaren, ”Fortet” i folkmun, där bland annat Fortifikationsverket och Energimarknadsinspektionen sitter, Vapnet på Tullgatan där bland annat Trafikverket finns och Vörten där Tingsrätten och Skatteverket huserar.

 

Dessa tegelkolosser är stora, mörka och tämligen slutna, med gångar i fyrkant runt mitten av huset och små enskilda arbetsrum längs korridorerna. Dessa fastigheter är alla barn av sin tid med företrädesvis staten, kommunen och landstinget som hyresgäster. Det var så tjänstemännen satt på den tiden.

 

– Byggkvalitén finns där, det är gedigna fastigheter, men idag vill de som har kontorsjobb sitta ljusare och öppnare, säger Tobias Kölborg. Och vi som fastighetsägare måste naturligtvis lösa den knuten och skapa moderna och betydligt mer flexibla arbetsplatser.

 

– Utmaningen är att göra det i befintliga byggnader. Miljömässigt vore det förkastligt att riva.

 

När Stenvalvet nu planerar för Väg­brytarens framtid är det inte bara det nya namnet K43 man hoppas ska präntas in och ersätta det gamla, även entréerna ska få nytt ansikte.

 

– De nya entréerna möjliggör att fler hittar in och upptäcker insidan av K43. Här kommer det att finnas service som till exempel restaurang med serveringsyta på innergården samt ett café. Faktum är att vi idag har två utegårdar på insidan och lägger nu glastak över den ena, säger Tobias Kölborg.

 

– Vi har en ständigt pågående dialog med våra hyresgäster för vi vill kunna stödja dem och erbjuda lokaler som är de rätta för alla som har sina verksamheter här. Ett hus med liv och rörelse blir också livfullt och attraktivt i sig.

 

På markplanet möjliggör Stenvalvet för större mötesrum och konferenser. De vill även utöka antalet sittplatser för restaurangverksamhet och utveckla ett modernt restaurangkoncept, som kan attrahera betydligt fler lunchgäster än man har idag.

 

– Vi ligger ju verkligen centralt här och staden växer dessutom västerut åt det här hållet. Vi vill helt enkelt förvandla K43 till Eskilstunas modernaste kontorslokaler.

 

Att Stenvalvet själva har ett regionkontor här säger en del om ambitionen.

 

Tvärs över gatan sitter Trafikverket i det andra av 60- och 70-talshusen som Stenvalvet äger och förvaltar. Här anpassades 5000 kvadratmeter totalt mellan juni 2015 och 2017. Omkring 3000 kvadratmeter till Trafikverket och övriga hyresgäster bland annat CSN, Statens servicecenter och Växa Sverige. Trafikverket hade ett förändrat lokalbehov och Stenvalvet arbetade tillsammans med dem fram en kontorslösning som innebar ett modernt och mer effektivt kontor. Ytorna ställdes om till aktivitetsbaserade arbetsplatser till Trafikverket.

 

Framtidsplanerna för den tredje fastigheten, med Tingsrätten och Skatte­verket som ligger mitt i centrala Eskilstuna, innehåller tankar på ett ”omsorgskvarter” som t.ex. kan inrymma boende för äldre, vård­central och samlingslokaler.

 

– Eskilstuna är en pragmatisk kommun, och vi är med som en aktiv part i de stora förändringarna av stadens centrala delar, säger Tobias Kölborg.

Fakta

 

Stenvalvets fastighetsbestånd är fördelat på i huvudsak fyra olika regioner; Mälardalen, Skåne, Öst och Väst/Dalarna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

”Eskilstuna är en ort på frammarsch i en stark region vi tror mycket på.”

Magnus Edlund, vd, Stenvalvet