Gemensam kraftsamling för ett dynamiskt näringsliv

Eskilstuna förbättrade nyligen sin placering i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sverige på samtliga tolv olika mätområden. Kommunen klättrade 58 placeringar och blev därmed årets klättrare i Södermanland.

En bidragande faktor till det stärkta företagsklimatet är näringslivets och kommunens gemensamma arbete med Affärsplan Eskilstuna. Kraftsamlingen är ett nytt sätt att tillsammans arbeta med lokal samhälls- och näringslivsutveckling. Det råder brist på arbetskraft i Eskilstuna, samtidigt som arbetslösheten fortfarande är betydligt högre än snittet i Sverige. Affärsplan Eskilstuna är kommunen och näringslivets redskap för att knäcka den paradoxen, sänka arbetslöshetssiffrorna och bli en mer företagsvänlig stad.

 

– Det handlar om att hitta arbetskraft med rätt kompetens och utbildning och att matcha de arbetstillfällen som finns säger Niklas Edmark näringslivsdirektör. Fler jobb kräver ökad tillväxt i företagen. Att fler branscher och yrkeskategorier växer skapar ett långsiktigt hållbart näringsliv.

 

Affärsplan engagerar för närvarande 197 företag och organisationer vilket innebär över 280 individer. Ett 30-tal konkreta initiativ pågår.

 

Affärsplan Eskilstuna har en egen webbsida där intresserade kan starta initiativ, gå med i arbetsgrupper och hitta olika evenemang och seminarier för att utveckla stadens näringsliv.

 

www.affarsplaneskilstuna.se

Exempel på initiativ

Utveckla Sveriges effektivaste stads­byggnadsprocess för en attraktiv stad och landsbygd.

Eskilstunautmaningen vill få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar.

Fabriksföreningen och Mälardalens högskola arbetar med att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering.