Här växer vår stad

Eskilstuna har idag över 100000 invånare och vi växer kraftigt med över 1000 personer per år.

Eskilstuna har idag över 100000 invånare och växer kraftigt med över tusen personer per år. Vi har ett behov av att bygga 10000-15000 nya bostäder fram till år 2030. För att klara det så förtätar vi i första hand staden inifrån och ut. Vi hittar de ”mellanrum” i staden där det går att komplettera med nya bostäder som ger hela miljön ett större liv. Men vi planerar också för att göra våra stadsdelar mer bostadsblandade och attraktiva.

 

Enligt vår översiktsplan och utbyggnadsstrategi ska vi skapa en sammanhållen och levande stad.

 

Här hittar du en lista på flera av de projekt som nyligen blivit klara, är i gång eller som planeras.

 

(Klicka på bilden för att ladda ner en större PDF av kartan)