Eskilstuna

Denna artikel är en annons

HSB bygger bostäder nära golfbanan
och sjukhuset

Det dröjer till 2020 innan lägenheterna i Trumtorp är inflyttningsklara, men inspiration och idéer till ett hem i HSB finns det alltid.

Nu planerar HSB för 180 nya bostäder i Trumtorp i Odlaren, öster om Eskilstuna inte långt från sjukhuset. Nära till grön natur, motionsspår, golfbana och med cykelavstånd till centrum.

– I området blir det en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och seniorboenden, säger Johan Elfving, HSBs projektledare för området.

I kommunens planprogram omtalas området Trumtorp som ”det största nybyggnadsområdet i närheten av staden för framtiden” och här ska det bli plats för både förskola och en mataffär. Området ligger ett stenkast från Odlarvägen öster om Eskilstuna med bara lite drygt två kilometer till Fristadstorget i centrum. Här finns natur med skogsmarker fyllda av svamp, bär och härliga naturupplevelser. I närheten finns golfbana, belyst motionsspår och spår för mountainbike.

 

Det är två år sedan HSB byggde nytt i Eskilstuna då den gamla brandstationen i korsningen Rademachergatan/Drottning­gatan revs, för att ge plats åt de 69 lägenheterna i brf Rademacher.

 

– Här i Trumtorp planerar vi för totalt 180 bostäder byggda i tre etapper, säger Johan Elfving. Välplanerade, miljövänliga och bekväma bostäder.

 

Militären använde det här området fram till slutet av 60-talet som skjutbana men kommunen har undersökt marken noga och sanerat den i omgångar genom att forsla bort stora jordmassor. Det är också ett ganska bergigt område så det kommer att bli fortsatt stora massor att ta bort, som dock kommer till användning till den i övrigt sankare marken.

 

– Det arbetet försöker vi samordna med andra aktörer i Odlaren, säger Johan Elfving.

 

Lägenheterna som HSB ska bygga blir bostadsrätter i flerbostadshus med en öppen och flexibel planlösning. Flest 3:or, men också 2:or och 4:or och några få 1:or och 5:or.

 

– Jag tror att det här området kan bli väldigt attraktivt för de lite yngre som är på väg att flytta ihop och skaffa något tillsammans. Men husen kommer också att ha bra förvaringsutrymmen vilket passar dem som flyttar från något större.

 

– Flera av lägenheterna blir suterräng på grund av berget, men just nu avvaktar vi arkitekternas idéer.

 

Säkert är att HSB har en lång historia av gediget boende, och är ett respekterat varumärke som sätter hållbarhet i första rummet. Husen i Trumtorp miljöklassas enligt Svensk Miljöbyggnad.

 

HSB har också lång erfarenhet av förvaltning av bostadsrätter och kan därför även erbjuda hjälp till de nya bostadsrättsföreningarna som kommer att bli i Odlaren. Från ekonomi och administration till fastighetsservice och utemiljö.

 

– Det är viktigt att både underhålla värdet på fastigheten och gärna öka det, och då är det skönt att leja ut skötseln till oss som har lång erfarenhet, säger Camilla Mersin, affärsområdeschef för förvaltning inom HSB Södermanland.

 

– Som medlem i din bostadsrättsförenings styrelse har du samma ansvar som vilken annan fastighetsägare som helst. Det är mycket att hålla koll på, inte minst gentemot myndigheterna, och för många är tiden en bristvara, de hinner inte engagera sig i den utsträckning som krävs. Det är då vi finns.

– Flera av lägenheterna blir suterräng på grund av berget, men just nu avvaktar vi arkitekt­ernas idéer, säger Johan Elfving, projektledare för HSBs 180 nya bostäder i Trumtorp.

HSBs pilotprojekt fokuserar på

unga på bostadsmarknaden

– Vi vill hjälpa de unga i Eskilstuna att komma in på bostadsmarknaden av egen kraft. Vårt bosparande är en nyckel i ett pilotprojekt som vi utvecklar för just de unga.

Det säger Jon Leo Rikhardsson, vd för HSB Södermanland, och berättar om det ansvar HSB tar som medlemsägd organisation.

Som Sveriges största bostadskooperation är HSB mer än bara ett företag i fastighetsbranschen. Avkastningen är inte målet, utan mer medlet för att kunna gå vidare i arbetet med att skapa det goda boendet. Vinsten i HSB går alltid tillbaka till verksamheten, allt för att göra den ännu bättre.

 

– Eskilstuna är vårt största verksamhetsområde inom HSB Södermanland och här vill vi verkligen delta i den förändring som staden genomgår nu. Inte bara i själva stadsutvecklingen, utan i hela bostadsutvecklingen.

 

Och det är de ungas boendeframtid som bekymrar, hur de ska komma in på bostadsmarknaden. Dagens unga vuxna bosparar betydligt oftare än för några år sedan, ändå har deras förutsättningar att köpa sitt första boende försämrats markant. Sparkapitalet räcker helt enkelt inte till. Mer än varannan ung vuxen är idag orolig över att inte kunna hitta en bra bostad, enligt en undersökning som marknadsundersökningsföretaget Sifo har tagit fram på uppdrag av statliga bolånegivaren SBAB.

 

– Det är här HSB har en stor roll, säger Jon Leo Rikhardsson och berättar om programidén för ungdomsboende.

 

– Genom bra markavtal med Eskilstuna kommun, bra långsiktiga avtal med banken, sänkt parkeringsnorm och smart kompakt byggande kan vi göra det möjligt även här för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.

 

– Om vi kan få ner hyreskostnaden 1000 kronor för till exempel en 2:a genom att bygga smart och erbjuda ett bra bosparande för den summan så ger vi de unga möjlighet att både få eget boende nu och en ”bostadskarriär” längre fram.

 

– Vi har ändå bra prisnivåer här jämfört med de riktigt stora städerna, så här kan det verkligen fungera.

 

– Allt handlar om att intressenterna måste samarbeta i det här. Men det är ju det som är kooperationens viktigaste idé, så den vägen är vi vana att arbeta på.

Jon Leo Rikhardsson, vd HSB Södermanland.