Invånarna i Skiftinge aktiva för en öppnare stadsdel

De boende i Skiftinge tycker om sin stadsdel. Här är det grönt, nära till förskola/skola och Årby naturreservat. Det finns ett stadsdelscentrum med vårdcentral, stormarknad och mötesplatsen Palatzet. Även gröna innergårdar skapar gemenskap bland de boende.

 

Det framkom inte minst när invånarna sade sitt under hösten när kommunen arbetade med att ta fram en utvecklingsplan för Skiftinge.

Skiftinge är ett typiskt miljonprogramsområde vars planeringsideal hör en annan tid till. Resultatet av detta kan idag upplevas som stadsdelar med ensidigt bostadsutbud, många tunnlar som upplevs otrygga och få möjligheter att korsa stora vägar som exempelvis Mälarvägen.

 

Huvuddelen av bostäderna i Skiftinge ägs av Victoria Park som köpte fastigheterna med de 1500 lägenheterna för snart tre år sedan. Victoria Park och Eskilstuna kommun ser en stor potential i Skiftinge och har en gemensam vilja att skapa en bättre stadsdel. Victoria Park har som specialitet att köpa fastigheter i miljonprogramsområden med ett upprustningsbehov.

 

– I och med vårt förvaltarskap har vi kontinuerligt rustat upp området och renoverat lägenheter efterhand som folk flyttar in och ut, säger Mia Ling, Victoria Parks områdeschef i Skiftinge. Vi har också byggt flera nya lägenheter i dåligt använda utrymmen och har idag inga outhyrda lägenheter.

 

Skiftinge har ett ganska ensidigt bostadsutbud med en majoritet hyresrätter och mindre lägenheter. Victoria Park planerar därför att bygga nya bostäder i området och första planarbetet startar i dagarna. De nya bostäderna ska vara av en mer blandad bebyggelse med både bostadsrätter och hyresrätter så att förutsättningar för att göra bostadskarriär skapas.

 

Det långsiktiga stadsläkningsarbetet och planerna för Skiftinge ska bidra till att göra stadsdelen tryggare och mer tillgänglig. Skiftinges centrum ska öppnas upp så att ett framtida centrum binder samman vårdcentralen med Karl Hov­bergsgatan vidare mot nya handelsområdet. Husen vid centrum ska utformas med flexibla bottenvåningar som ska göra det möjligt att omvandla dem till lokaler som möjliggör för liv och rörelse i området.

Tjejerna på Palatzet har haft stor del i hur den nya allaktivitetsparken ska utformas. Här, Linda Johnsson, utvecklare på Palatzet i Skiftinge tillsammans med Maryam Zakaria, Dyma Sarmad och Lidya Sabri.