Kommunen testar ny metod för
hållbar utveckling

På ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och kommer att påverka allas framtid. Målen är universella och gäller alla länder även Sverige och Eskilstuna.

 

Genom att tillsammans belysa alla aspekter i ett tidigt skede har vi möjlighet att åstadkomma en hållbar stadsutveckling säger Kristina Birath, Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

 

För att bidra till att uppfylla visionen för Eskilstunas del har en metod arbetats fram som bl.a. används i större stadsutvecklingsprojekt. Det kan handla om att bostäder ska ha olika storlekar och upplåtelseform samt vara anpassade till områdets behov, samtidigt som bostadstyper som saknas ska tillföras. Torg, parker och gårdar ska bidra till integrerade stadsdelar, öka tillgänglighet, trygghet och ekologiska samband. Först ut att konkret jobba med metoden blir stadsläkningsarbetet i Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda som kommer att bedrivas under året som kommer.