Med fokus på framtidens shopping

ReTuna Återbruksgalleria säljer bara saker som återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Det kallas cirkulär ekonomi och Gallerian är världsunik.

Genom det unika konceptet får saker nya hem. Invånarna i Eskilstuna lämnar in sina gamla prylar, som de annars skulle ha slängt, till Returen. Där tas de emot och fördelas till de 14 olika återbrukande butikerna som verkar i gallerian. Genom renovering, reparation och kreativt återbruk får de använda sakerna nytt liv och kan säljas vidare. Genom återbruk bedrivs handeln på ett klimatsmart sätt.

 

– Det händer mycket på ReTuna. Här anordnas till exempel klädbytardagar och leksaksbytardagar. Här sker workshoppar, biovisningar, föreläsningar, festivaler och temadagar – allt med fokus på hållbarhet. ReTuna är en plats där kreativiteten sprudlar och innovativa idéer får gro. Här finns kämpaglöd och en intensiv strävan efter en hållbar värld. Tillsammans gör vi faktiskt skillnad säger Anna Bergström, centrumledare.