Med sikte mot Årets stadskärna

– Det vore helt fantastiskt om vi blev Årets stadskärna nästa år, säger Isabel Gölles, vd för Eskilstuna Innerstad som arbetar för att city hålls levande och utvecklas.

 

Det skulle sätta Eskilstuna på kartan, dra hit besökare och lyfta senaste årens gemensamma kraftfulla arbete.

Eskilstunas förvandling ses lättast rent fysiskt i vår stad. Den gamla industristaden Eskilstuna, med ett ibland grått och skamfilat rykte, har förmått att förändra och bättre lyfta fram kvaliteter som skönhet, ett utvecklat stadsliv och ökad hållbarhet. Vid sidan om faktiska förändringar så sker också en förändring i bilden av en stad. Dels för människorna i staden men också för besökare och gäster. Idag har Eskilstuna förändrats och den grå bilden finns inte kvar. Promenerar du genom staden möts du bland annat av en ny arena, ett nytt badhus, nya bostäder och ett ombyggt Fristadstorg. Det betyder inte att jobbet är klart. Eskilstunas resa är påbörjad och den kräver fortsatt gemensam vilja och handlingskraft.

 

Nästa år är det dags för Svenska stadskärnor att dela ut utmärkelsen Årets stadskärna, för 25:e året i rad.

 

– Den lyckade förvandlingen av Fristads­torget, ombyggnationen av gågatan och kopplingen mot området Väster är starka kort för Eskilstunas del, säger Isabel Gölles.

 

Hon understryker att juryn inte bara bedömer de fysiska investeringarna, utan även hur samarbetet fungerat för att åstadkomma stadens förändring.

 

– När kommunen, fastighetsägarna, butikerna och restaurangerna tar ett gemensamt ansvar för hur vi vill att det offentliga rummet ska användas har vi också störst möjligheter att lyckas och det kan vi verkligen vara stolta över i Eskilstuna.

 

– Satsningen på att bygga om gågatan är tämligen unik i Sverige. Kommunen äger marken men fastighetsägarna är med och finansierar. Alla tjänar ju på en bättre citymiljö. Det kan handla om bättre belysning, markvärme, markbeläggning, om att slippa trösklar till butikerna, inbjudande parkbänkar ...

 

Gunnar Graflunds fastighets AB är en av de aktörer som är delaktiga.

 

– På tur står arbetet med Kungsplan där fastighetsägarnas och kommunens gemensamma mål är att skapa en tryggare, öppnare och mer välkomnande plats som ett komplement till Fristadstorget, säger Ludvig Axling, vd på Gunnar Graflunds fastighets AB.

Isabel Gölles, vd för Eskilstuna Innerstad, tror starkt på Eskilstunas chanser att bli Årets stadskärna.