Mitt Eskilstuna 2030

Tusentals unga och gamla har engagerat sig på olika sätt i framtidens Eskilstuna. Bland annat genom att fylla i enkäter och delta i workshoppar och event som we_change med ungdomar från Eskilstunas gymnasieskolor medverkade.

Eskilstunas invånare är engagerade i sin stad. Eskilstunas vision revideras och kompletteras med en konkret målbild tillsammans med Eskilstunas invånare och vi blickar tillsammans fram mot år 2030.

Eskilstuna har sedan tio år tillbaka haft en vision om Den stolta fristaden med sikte på år 2020. I år har mer än 2 700 personer deltagit i arbetet med att se över den befintliga visionen att istället sträcka sig mot 2030. Engagerade boende och verksamma i Eskilstuna som representerar olika åldrar, bostadsområden och erfarenheter har medverkat genom workshoppar och webb. Där har man uttryckt hur man vill bo, leva och verka och hur det ska kännas att vara i framtidens Eskilstuna, i både ord och bild.

 

– Stort tack till alla er som bidragit till att skapa en tydlig målbild för framtiden, säger Charlotte H. Kindmark, projektledare för Mitt Eskilstuna 2030.  I samband med visionsarbetet engagerades över 1000 ungdomar från Eskilstunas gymnasieskolor i eventet we_change  där de tyckte till om den framtida utvecklingen utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och vad vi tillsammans i Eskilstuna kan göra för att uppfylla de målen.

 

– Vi har särskilt siktat in oss på att få in ungas perspektiv, de ska ju leva i det vi skapar tillsammans. säger Charlotte och fortsätter.

 

– Allt insamlat underlag sammanställs med tidigare framarbetade målsättningar som är viktiga för Eskilstunas utveckling, såsom Affärsplan Eskilstuna, varumärkesarbetet, det tidigare skolprojektet Vår Stad och översiktsplanearbetet som bestämmer hur vi ska disponera all mark och vatten inom kommungränsen. Det är ett enormt engagemang kring dessa frågor som vi är mycket noga med att inkludera i en ny gemensam målbild och vision.

 

När det finns ett slutgiltigt förslag att presentera kan man gå in på www.mitt­eskilstuna2030.se. Kommunfullmäktige beräknas fatta beslut om förslaget i december.

 

Översiktsplan – När Eskilstuna växer ställs också helt nya krav på staden. Målet är att skapa en hållbar, tät och attraktiv stad där handel, arbetsplatser och service finns på rimligt avstånd i en blandad bebyggelse.

 

Varje kommun har en långsiktig översiktsplan för hur vi ska leva, bo och arbeta i framtiden. Planen syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

 

– I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, och vilka områden som bör sparas för rekreation säger Pernilla Lindström, projekt­ledare för Översiktsplan 2030. Nu har ett arbete påbörjats med en revidering av översiktsplanen. Så möjlighet att forma Eskilstuna tillsammans fortsätter, säger Pernilla. Hon hoppas att Eskilstunaborna vill vara med och tycka till.

 

– Översiktsplanen fokuserar på de fysiska förutsättningarna att förverkliga visionen. Vi ska komma ihåg att det är människorna som skapar platsen, det är vi tillsammans som gör den trygg, levande, miljövänlig, jämställd, välkomnande och kul.

Pernilla Lindström, projektledare för Översiktsplan 2030 (t.v.) och Charlotte H. Kindmark, projektledare för Mitt Eskilstuna 2030.