Närhet till vatten

Ekeby våtmark är Sveriges största konstgjorda våtmark. Här finns en rik flora av växter och en mångfald av djur och insekter. Våtmarken renar naturligt Eskilstunas avloppsvatten och återställer till viss del den biologiska balansen i Sverige. Våtmarken är väl värt ett besök.

Som en pulserande livsnerv väver Eskilstunaån samman våra städer och stadsdelar. Ån är även en viktig länk som knyter ihop Hjälmaren med Mälaren för dricksvatten, rekreation och ekosystemtjänster. Kraften i vattnet har genom historien bidragit till den historiska position som en av Sveriges viktigaste industristäder. Med gemensamma krafter arbetas för att göra ån mer tillgänglig.

Genom långsiktigt arbete – både av översiktlig planering och av markplanering på detaljnivå har enträget arbete med Åstråket påvisat resultat. Projektet Åstråket vill bidra till att förbättra och öka tillgängligheten till åstranden. Det finns ett sammanhängande promenadstråk från Skjulsta i söder till Mälaren i norr.  På flera ställen utmed promenadstråket har befintliga rastplatser rustats och nya har skapats. Nu har stråket även fått pris av Sveriges Arkitekter för god arkitektur. "Det två mil långa Åstråket knyter samman ett pärlband av vackra platser utefter Eskilstunaån och förbinder centrala Eskilstuna med det omkringliggande landskapet och dess skilda miljöer”. Utmed stråket finns möjlighet till aktiviteter såsom utegym, fiskemöjligheter, kanotled eller bara uppleva ån i den takt du vill.

 

– Vi skapar platser som gör att man kommer nära vattnet, addera aktiviteter för rekreation och aktivitet vid vattnet säger Cecilia Knutsson verksamhetschef Parkavdelningen. För att koppla centrum till årummet har vi skapat Eskilstuna beach i Stadsparken. Ett projekt som är uppskattat av Eskilstunaborna och som vi ständigt försöker förbättra.

 

– Mälaren och Hjälmaren har stor betydelse för kommunens attraktion. Sjölandskapet i Mälardalen är en tillgång för Eskilstunabor med sina kvaliteter som utsikts- och badplatser samt allmänna bryggor, kanotleder, småbåtshamnar med mera. Det här är även värden som uppskattas av besökare och kan attrahera nya eskilstunabor. Det är därför viktigt att vi ständigt utvecklar dessa säger Maria Ringström Destination Eskilstuna.