Nya högskolan blir navet i stadens kunskapsstråk

I ett centralt ånära läge i staden med några minuters promenad till tågstationen, trängs byggkranarna för att uppföra Mälardalens nya samlade högskolebyggnader. Byggnader som med en modern och nytänkande arkitektur ska ge plats för kommande studenter.

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden.

Totalt finns idag 15 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. En styrka för regionen är att MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. Forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och det sker internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system.

 

– Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och en matchad kompetensförsörjning.

 

– Målet med det nya området är att högskolan ska kännetecknas av en öppen och modern studiemiljö med stora möjligheter till samverkan. Samtidigt ska dagens känsla av närhet och intimitet finnas kvar. Eftersom det aktuella kvarteret ligger i centrala Eskilstuna är det också viktigt att den nya byggnaden utformas så att den på ett positivt sätt bidrar till stadskärnan, berättar Anna Gulyas, projektchef Mälardalens högskola.

 

Sedan 2009 finns Samhällskontraktet som handlar om att med gemensamma krafter och resurser utveckla vår region. Som ett nav i denna kraftsamling finns högskolan, kommunerna och landstingen.

 

– Som parter i Samhällskontraktet är vi eniga om att kompetensförsörjningen är den enskilt viktigaste komponenten i den regionala utvecklingen. Vi behöver höja utbildningsnivån. Och här spelar högskolan en nyckelroll som kompetensförsörjare inom såväl skolans som vårdens verksamheter. Studenter vid MDH ska få jobb i vår region. Vi är därför stolta över att kunna erbjuda studenter på högskolan karriärutveckling från dag ett, säger Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun.

 

Att stärka bilden av Eskilstuna som en kunskaps-, utbildnings- och innovationsstad är en viktig del i Eskilstunas utveckling. Den nya högskolan blir navet i kunskapsstaden och del i ett viktigt stråk som förbinder Nyfors med Munktellområdet. Stråket kallas för Kunskapsstråket. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla varierade stråk i staden.

 

Mats Hällnäs utvecklingschef, beskriver fastighetsägare och kommunens gemensamma tankar.

 

– Eskilstuna som kunskapsstad är öppen och tillåtande. Staden präglas av en mångfald av aktörer som tolererar, samverkar, stöttar och därigenom stärker varandra. Interaktion och möten står i fokus menar han.

 

– En centralt belägen högskola, ett aktivt näringsliv och engagerade människor utvecklar staden. Kunskapsstråket ska stödja detta, fortsätter Mats. I dag är många av verksamheterna längs med till exempel Drottninggatan ganska anonyma och vi vill utveckla det här stråket för att skapa aktiva och trygga kopplingar som gör det möjligt för ett levande stadsliv alla tider på dygnet och året.

– Vi vill skapa en mångfald av platser och ge viktiga entréer till skolor, arbetsplatser och offentliga verksamheter en utformning som mötesplatser där gränsen mellan det som sker i byggnaderna och utanför suddas ut. Detta skapar liv i staden.

 

Den första etappen i den här utvecklingen är just flytten av Högskolan. Nästa år blir det en brygga vid Stasdsmuseikajen och Stadsmuseet ska få fasadbelysning. Om ytterligare något år ska Hamngatan och Drottninggatan göras om och det pågår en planering av ett nytt resecentrum.

 

– Platsen mellan nya Högskolan och Stadsmuséet kan verkligen bli en plats för aktivitet och stadsliv, säger Micke Lönngren Destination Eskilstuna. En flexibel yta för olika evenemang. Utställnings­plats med konst och kultur i fokus. Plats för nyföretagande. Det som var en baksida blir nu vår gemensamma framsida.

 

Poängen är att hela kunskapsstråket blir ett flexibelt stråk som skapar nya möjligheter.