Nya hus i Skogsängen

Skogsängen byggdes på 60-talet och idag bor här cirka 1100 personer.

 

– I vårt dialogarbete med de boende i Skogsängen har närheten till centrum, Vilsta friluftsområde, förskola, skola och idrottsplatser bland annat lyfts som kvaliteter. Men även Skogsängsparken och de gröna innergårdarna är viktiga att lyfta fram, säger Vanessa Scheffler, planarkitek.

I tidigare genomförd medborgardialog fick de boende i Skogsängen också tycka till om vilka ytor de kunde tänka sig för framtida bostäder. Resultatet blev underlag till en arkitekttävling som AQ Arkitekter (numera Tyréns) vann med förslaget ”Stadsmiljö i skogsbryn – nya bostäder i Skogsängen”. Tävlingsförslaget ligger nu som grund för det planprogram som visar en helhetsbild för Skogsängens utveckling. Skogsängen ska utvecklas med cirka 300 nya bostäder i olika byggnadstyper och fler förskole- och skolplatser. Samtidigt kommer det kommunala bostadsbolaget Eskilstuna kommunfastighet AB att genomföra en allmän upprustning av området. Eftersom Skogsängen har en stor andel unga har kommunen jobbat tillsammans med elever från Skogsängsskolan. Eleverna har berättat vad de tycker är viktigt i området.

 

– Fotbollsplanen är min favoritplats. Den ger oss en plats att leka på och att ha kul. Här är det roligt att leka med en kompis eller att ha idrott, anser åttaåriga Myriam.

 

Vi tror att hela processen med dess olika insatser i slutändan leder till att Skogsängen blir en mer sammanlänkad stadsdel till övriga staden och en stadsdel för alla.