Nytt resecentrum – både bytespunkt och mötesplats

Ju fler invånare vi blir och ju bättre tågtrafiken blir desto attraktivare blir det att pendla. Visionen är att skapa platser som stimulerar till möten, sociala aktiviteter och uppehälle.

Planeringen och genomförandet av ett nytt resecentrum pågår för fullt – och kommer att pågå under en lång tid.

Som en av de snabbast växande städerna i Mälardalen krävs ett attraktivt resecentrum som klarar av att möta alla resenärer, men också en plats som kan locka Eskilstunaborna att mötas, äta och handla på. Prognoser visar att ju fler invånare vi blir och ju bättre tågtrafiken blir desto mer lockande blir det att pendla och bostätta sig här.

 

– Tanken är att skapa platser som stimulerar till möten, sociala aktiviteter och uppehälle. Ett framtida resecentrum behöver bättre möjlighet att byta mellan olika transportslag, väntytor och fler lokaler för service. Dagens ytor är för små med tanke på alla resenärer, säger Petter Skarin projektledare resecentrum.

 

Stationsområdets centrala läge blir också en naturlig punkt för att länka samman Nyfors och centrum genom tydligare, tryggare och lekfulla stråk. Innan en större ombyggnation är aktuell så planeras och genomförs ett antal förbättringar löpande. Fler centrala bostäder, ljus- och konstsatsningar, nytt cykelgarage, fler arbets- och studieplatser utomhus, ny pendlarbiljett, fler avgångar, snabbare restider i och med Citybanan i Stockholm och mer pålitliga tåg för regionalt resande.

 

– Det är många delar som bidrar till reseupplevelsen. Ett resecentrum ska vara omhändertaget och tryggt menar Petter.

 

För att se på platsen som en helhet och säkerställa att platsen är omhändertagen har ett stationsråd tillsatts som en del i resecentrumutvecklingen. I stationsrådet sitter trafikverket, Jernhusen och kommunen för att se till att inga frågor hamnar mellan stolarna.

 

Till nästa sommar är utbyggnaden av dubbelspår på en delsträcka på  Svealands­banan färdig vilket skapar förutsättningar att köra fler tåg, minska restid och öka punktligheten. Från 2019-2021 sätts 33 nya moderna och snabbare tåg i trafik.