Eskilstuna

Denna artikel är en annons

Om några år är logistikparken Eskilstunas största arbetsplats

Många större företag har redan investerat i Eskilstuna Logistikpark där det blir en bred mix av olika verksamheter.

Strax innan infarten till Eskils­tuna, vid E20 från Stockholms­hållet, ligger Eskilstuna Logistik­park. Strategiskt placerad och redan attraktiv för ett antal större företag som beslutat att investera i logistikparken och därmed etablera sig i Eskilstuna.

Eskilstuna Logistikpark har en yta om cirka 400 hektar, planerad och klar för logistik-, industri- och serviceföretag. Allt placerat nära järnväg, motorväg och flyg.

 

För tillfället liknar Logistikparken i vissa delar mer en stor byggarbetsplats. Men enligt Eskilstuna Logistikparks vd David Hofmann kommer man snart att se ett antal byggnader skjuta i höjden.  Stora koncerner har redan valt att investera och börja bygga. Ett exempel är den danska industrikoncernen Rockwool som köpt 180000 kvadratmeter mark. Investeringen ska möjliggöra företagets framtida expansion till den svenska byggmarknaden. En försiktig beräkning pekar på att 150 nya jobb kan genereras i Eskilstuna. Rockwool är hittills den sjätte i raden av stora etableringar i och runt Eskilstuna Logistik­park.

 

Ett annat välkänt företag som nu investerar i logistikparken och därmed även i Eskilstuna kommun är Amazon Web Service, som bygger datacenter för molntjänster. Andra företag som etablerat sig i Eskilstuna är Teknikmagasinet, Arken Zoo, Sportamore, som är Nordens  största sportbutik online, Kitchen Time  logistikföretaget Frode Laursen samt Mellanskog.

 

– I Logistikparken  kommer det att bli en bred mix av olika verksamheter, och Eskilstunas största arbetsplats inom ett antal år, spår David Hofmann. Det kan vara centrallager, tillverkande industrier, servicebolag och datacenter för att ta några exempel ur mixen av företag.

 

Mitt i logistikparken ligger en flygplats där man nu driver ett projekt för att utreda uvecklingsmöjligheterna för flygplatsen. Till etableringsfördelarna räknas även Eskilstuna Kombiterminal som är en av landets ledande intermodala terminaler med bland annat snabb access till våra större hamnar och därmed kontinten, placerad  i nära anslutning till E20.

 

– Vi har riktigt bra förbindelser med framförallt Göteborg, Malmö och Trelle­borg, säger David Hofmann. Järnväg hit – lastbil ut, eller tvärtom.

 

Kombiterminalen erbjuder dessutom flera tjänster, som containerladdning, mellanlagring, lastbilsuppställning och reparationsservice.

 

– Kombinationen av vårt geografiska läge i Stockholm Mälardalen, välutvecklad infrastruktur, tillgång på attraktiva etableringsytor och kompetent arbetskraft gör att Eskilstuna är en riktigt attraktiv etableringsort, vi är svårslagna, säger David Hofmann.

David Hofmann är vd för Eskilstuna Logistik och Etablerings AB.

Fakta: Eskilstuna Logistik och Etablerings AB

 

Affärsidén är att skapa och erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter i regionen, i avsikt att skapa fler arbetstillfällen i Eskilstuna. Eskilstuna ligger strategiskt rätt i Mälardalen/Stockholmsregionen – ett av norra Europas ledande tillväxtområden. Regionen har en väl utbyggd infrastruktur – från vägar, järnvägar, flyg, hamnar till trygga el- och kommunikationsnät för IT. En region med välrenommerade universitet, världsledande företag och kompetenta medarbetare.