Eskilstuna

Denna artikel är en annons

Prioritera jobbmöjligheterna

Det byggs för Trancoms utökade callcenter hos Tunafastigheter. "Det här är verksamhet som skapar jobb åt många i Eskilstuna", säger Anton Varnäs (mitten).

Det är jobben han brinner för, Anton Varnäs, vd för Tunafa­stigheter i Eskilstuna. Folk med arbete får lön så att de kan betala hyran och då löser sig också bostadsfrågan menar han och visar runt i Tunafastigheters många lokaler på väster i Eskilstuna.

Vi kliver in i de lokaler som ska bli Transcoms tredje utökning av lokaler för callcenter. Aktiviteten är febril. Byggare, snickare och elektriker bygger om det som ursprungligen var stall till en stor sågbladsfabrik och över förra århundradet anpassades till småindustri. Här ska det börja jobba 250 personer till sommaren nästa år. Transcom kom hit och hyrde in sig i en av Tunafastigheters lokaler redan för över 6 år sedan. I dag jobbar ungefär 400 personer här och med utökningen får de lokaler som möjliggör att de kan växa till 700 medarbetare. Företaget erbjuder storföretag effektivisering av tjänster inom tekniskt support och kundtjänst.

 

Transcom är näst Volvo den största arbetsgivaren i näringslivet och snart större än 3:an och 4:an tillsammans.

 

– Inget företag i Eskilstuna har tidigare skapat så många arbetstillfällen för ungdomar, säger en glad Anton Varnäs.

 

– Det här är framtidsjobben för Eskilstuna, fortsätter han. Outsourcing inom digitalisering & automatisering. Den digitaliserade tjänsesektorn. Folk som sitter vid datorn och servar andra i skift under dygnets många timmar. De som jobbar här använder ungefär 4 kvadratmeter per person så det blir oerhört väl utnyttjade lokaler.

 

Anton Varnäs är mycket engagerad i Affärsplan Eskilstuna och menar att Transcoms satsning i Eskilstuna är ett skolexempel på den typ av outsourcing inom digitalisering och automatisering som Affärsplan Eskilstuna pekat ut som en bransch med stor potential för nya jobb där Eskilstuna på flera sätt har unika förutsättningar i Mälardalen.

 

Vad är då outsourcing inom digitalisering & automatisering och vad har det för betydelse för Eskilstuna? Anton Varnäs förklarar med ett historiskt exempel.

 

På 1950-talet började Malcom McLean skeppa gods i containrar. Avsikten var att effektivisera omlastningarna och spara arbetstid. Istället för att lasta enskilda kartonger kunde man nu lasta massor med varor i stora containrar. Det visade sig att man kunde reducera arbete som tidigare tog 39 arbetstimmar till bara 1 arbetstimme.

 

Samtidigt uppstod en ny effekt. Eftersom det blev billigare att transportera växte handeln 8 gånger. Antalet arbetstillfällen med att tillverka nya varor som såldes till andra länder ökade kraftigt och jobb som gick förlorande i monotont arbete med att lyfta kartonger ersattes med mer intressanta arbetsuppgifter att utveckla och tillverka varor.

 

– Med samma metodik har Eskilstuna unika förutsättningar att skapa arbetstillfällen inom dagens industriella generationsskifte som digitalisering & automatisering utgör. Andra områden är vårdsektorn, ”enkla jobb” och alla RUT och ROT-jobb.

 

Tunafastigheter grundades 1983 av Christer Varnäs. Familjeföretaget ägs och drivs idag av andra generationen med Anton Varnäs som vd. När han tog över som vd för över tio år sedan hade företaget ett 60-tal företag som hyresgäster, i dag är de runt 250 med en genomsnittshyrtid på tre år. Från enmansföretag till jättar som Transcom. Här finns lokaler för industri, lager, handel och serviceverksamhet. Från svetsare och lackfirmor till gym och färghandel.

 

– Vi har mellan 1 500 och 1 600 arbetstillfällen här i våra lokaler varav 1 300 är nya sedan 2004. En nettoökning på 1 300 personer som har jobb! Vi fastighetsägare som utvecklar kommersiella lokaler är som ett smörjmedel som får näringslivet och samhället att fungera, säger han.

 

Och han vill se en fortsättning.

 

– Jag vill se fler detaljplaner för verksamhetsmark och i huvudsak generella detaljplaner som kan bebyggas omgående vid påskrivna hyresavtal, säger han. Vi vet ju inte i förväg vem som vill flytta sin verksamhet hit. I dag ligger kommunens prioritering främst på bostäder och logistik, men det är nära stadskärnan jobbmöjligheterna finns. Det är bra med tusentals nya bostäder, men jobben behövs för att betala för boendet.

 

– Nummer ett är starkare sysselsättning som i sin tur ger köpkraft som man kan spendera på boende, kultur och alla möjliga typer av tjänster inne i stadskärnan. Arbete är grunden för vårt samhälle.

– Mer sysselsättning i Eskilstuna ger köpkraft till både boende och annat, säger Anton Varnäs, vd och ägare till Tunafastigheter.