Stadsbilden förändras

Foto: Eskilstuna kommun

Under sommaren 2017 har Eskilstunaborna varit med och format målbilden för Eskilstuna 2030.

Det byggs i Eskilstuna. Och det är bra. Äldre som känner att de behöver något mindre än villan med den stora gräsmattan, unga som vill flytta hemifrån, par som vill flytta ihop, människor som söker livskvalitet med närhet till naturen, skolan och jobbet. Vi växer och förra året blev vi över tusen nya Eskilstunabor.  År 2030 ska Eskilstuna vara en miljösmart, jämställd, trygg och vacker stad med trivsamma samhällen och levande landsbygd. För att nå dit – måste vi våga idag.

 

Stadsbilden förändras i Eskilstuna. Det som under många år har varit döda ytor med markföroreningar från förr omvandlas nu till bostäder där människor lever sina liv. Det bidrar till många positiva effekter. Platser som tidigare kanske känts otrygga fylls med ljus och människor i rörelse. När skötsamma medborgare rör sig i fler delar av vår kommun så tränger det undan bus och bråk. Det är viktigt och bidrar till ökad trygghet.

 

Byggnader talar till oss på olika vis. Ibland gillar vi det vi ser, ibland inte. Det vi bygger sätter spår. Därför är det också viktigt att vi drar lärdom både av goda och mindre bra exempel från tidigare generationer när vi utformar dagens bostadsbyggande. Hur bygger vi hållbart, trivsamt och tryggt?

 

Det är ett problem att det blir allt dyrare att bo. Särskilt eftersom det som nyproduceras ofta blir relativt dyrt. Det är något som är svårt att råda bot på. Vi vill ju att husen ska hålla länge och inte behöva renoveras efter kort tid. Vi vill ju att bostäderna ska vara varma på vintern och svala på sommaren. Därför måste husen vara ordentligt byggda. Vi vill ju att de som jobbar med att bygga husen ska vara säkra på jobbet och ha betalt för det de gör utifrån villkor på den svenska arbetsmarknaden. Då kostar det därefter. Det bästa sättet att få ner priset på nybyggda bostäder är att tänka smart om ytor och inte bygga onödigt stort.

 

Samtidigt är det så att när en ny bostad blir uthyrd så rör det sig på övriga bostadsmarknaden. Det kan leda till att en lite äldre och ofta billigare lägenhet blir ledig någon annanstans. Vi vinner alla på att det byggs. Dessutom är byggsektorn viktig för att skapa jobb. En stor del av den svenska ekonomins starka läge beror på byggandet. Det behöver vi hålla i för att bekämpa bostadsköer, knäcka arbetslöshet och utveckla vårt samhälle.

 

När vi blir fler Eskilstunabor i uppstår nya utmaningar. Stadsbyggandet är en viktig pusselbit i skapandet av ett starkare och bättre Eskilstuna. Vi behöver bygga fler skolor, vård- och omsorgsboenden samt utveckla tillgängligheten i staden. Allt hänger ihop.

 

Det är positivt att Eskilstuna  är så intressant för satsningar som bostadsort, för studenter, företag och etableringar. Till­sammans bygger vi framtidens Eskilstuna. Hoppas att du vill vara med.

”Bostads-byggandet är en viktig pusselbit i skapandet av ett starkare och bättre Eskilstuna.”

Jimmy Jansson,

Kommunstyrelsens ordförande