Torshälla firar 700 år och blickar framåt

Torshälla stad fyller 700 år och firandet pågår hela året. Läs mer på eskilstuna.se.

Hundratals händer i luften, musik som pulserar och får hjärtat att slå i takt. I år blev Torshälla 700 år – något som firades ordentligt i somras med stort jubileumskalas. Firandet pågår hela året med en rad arrangemang där staden visar upp sina styrkor och samtidigt använder jubileet som en hävstång inför framtida utveckling.

Eskilstuna är en kommun i kraftig utveckling. Inriktningen är att skapa positiv utveckling baserat på framtidstro med trygghet och tillit som hörnstenar. Vad är det för positiva förhållanden som gör att en plats lockar till sig människor som ökar inflyttningen? Det kan givetvis se olika ut och exempelvis kan bra barnomsorg vara önskvärt för en småbarnsfamilj, medan det kan anses irrelevant för personer utan barn. I takt med en ökad insikt om att arbete och tillväxt idag följer människor har stadens förmåga att attrahera blivit allt viktigare. Eskilstuna som kommun erbjuder en palett av städer och tätorter med olika identitet och utbud. Det ska finnas något för alla. Det är viktigt att lyfta och stärka kvaliteter som finns och motverka en alltför likriktad utveckling. Torshälla är en liten stad med stor historia. I Torshälla bygger vi framtidens småstad genom ett välkomnande värdskap, samarbete och ett mod att testa nya vägval. Överallt syns minnen och fragment av svunna tider, från Husbergets forntida lämningar till den gamla Kronokvarnen. Tiden som passerat har format och skapat den småstad vi är idag.

 

”Jag tycker vi skall satsa på att skapa fler riktigt bra boendemiljöer i Torshälla. Här kan man gärna bo för här är så bra att bo! Torshälla är nära till många städer. Ja, med åren kommer vi till och med närmare och närmare Stockholm. Flyg, tåg och motorväg gör det möjligt att bo i Torshälla och ha hela världen som sin arbetsplats. Jag vet, jag har testat!”, berättar glaskonstnär Åsa Brandt för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017. torshalla700.se.

 

Många satsningar har redan genomförts och viktiga delar är på gång, till exempel planering för fler bostäder, försköning av stadsmiljön, utökad kollektivtrafik, utbyggda gång- och cykelvägar, upprustning av bostäder och nybyggnation.

 

– När det gäller försköning av stadsmiljön så har vi förverkligat ett antal idéer som ska göra centrum mer livaktigt och bidra till att människor träffas och umgås vilket i sin tur möjliggör för fler caféer, restauranger och handel, berättar Rina Oord Lundh ortsutvecklare. I det stundande utvecklingsplanearbetet kommer en bred dialog att föras under våren och vi hoppas att många tar chansen att göra sin röst hörd fortsätter hon.

 

”För mig är det viktigt att min son växer upp i en stad med en blandning av människor från världens alla hörn och olika bakgrund och det hittar du i Torshälla. Som fotograf arbetar jag ganska ofta några dagar i sträck i Stockholm och efter de dagarna är det alltid skönt att komma hem till en stad med ett betydligt lugnare tempo. Dess­utom ... allt du behöver för din vardag finns ju i Torshälla”, berättar Emelie Otterbeck, fotograf Torshälla för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017.

 

”Torshälla är fantastiskt. Här har du närheten till vattnet och en fin småstadsgemenskap. Jag är ingen kulturmänniska precis, men jag har sedan vi flyttat hit verkligen kommit att uppskatta alla gamla hus, stadens historia och all den kultur som finns i stan”, berättar Marcus Lindmark, vd & Festivalchef på DreamHack AB, för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017.

 

”Det bästa med Torshälla är att det ligger väldigt centralt mitt i Mälardalen. Dessutom är det en vacker plats som är omgärdad av vatten, natur och friluftsliv. Det är lätt att bo i Torshälla och arbeta i till exempel Stockholm. Om jag fick drömma skulle Torshälla satsa på att bli ett gastronomiskt centrum dit människor från hela Sverige skulle åka för att uppleva riktigt bra mat”, berättar Ulf Wagner, svensk kock och krögare Göteborg,  för Torshälla 700år, i Torshällaren berättar 2017.

 

Jubileumsåret har en festlig inramning och lyfter samtidigt utvecklingsprojekt som tar oss in i framtiden. Just nu pågår en utvecklingsplan som ska vara vägvisare för den framtida utvecklingen. Utvecklings­planen baseras på ett långt och givande arbete som påbörjades i och med Ortsanalys Torshälla där föreningar, näringsidkare, fastighetsägare, kommunala verksamheter och invånare har gett sin syn på Torshällas utveckling. Satsningar på entreprenörskap, centrumutveckling, fler bostäder, förbättrad kollektivtrafik och utvecklad turism har gett resultat.

 

– Genom Jubileet har vi bland annat knutit nya aktörer till Torshälla, och utvecklat befintliga verksamheter där vi använt stadsrummet på nya kreativa sätt, säger Rina Oord Lundh. I Krus­gårdsparken har vi till exempel haft scener med uppträdande av kända artister, och i den gamla industrifastigheten Torshälla 4:45 har aktiviteterna avlöst varandra, med bland annat konserter och teater – en jättespännande byggnad som vi ska jobba vidare med.

Fakta

 

Med konstnärsnamn som bland andra Allan Ebeling, Åsa Brandt och keramikern Rolf Berg har Torshälla blivit känd som kulturstad. Även Torshälla Stenkärlsfabrik AB, som startades i början av 1900-talet av Johannes Svensson, har gjort staden uppmärksammad bland konstintresserade. Idag är Torshällas konstmuseum Ebelingmuseet ett populärt besöksmål med en permanent samling verk av Allan Ebeling och ett flertal tillfälliga samtida utställningar.