Eskilstuna

Denna artikel är en annons

Vi bygger inte bara hus – vi bygger stad

– Jag tror på Eskilstuna. Tillsammans bygger vi inte bara spännande projekt, utan vi bygger en stad, säger Anders Kruhsberg.

Morfar Reinhold Gustafsson skapade från mitten av 1950-talet en av de största byggkoncernerna i Sverige.

Att vara byggmästarens barnbarn har ändå inte inneburit någon särskild press på Anders Kruhsberg.

– För mig var Reinhold alltid bara morfar, säger han.

I början av 1990-talet hade Reinhold Gustafssons verksamhet vuxit till en av de största byggkoncernerna i Sverige. När fastighetsbubblan sprack förlorade koncernen allt – utom några vilande markanvisningar i Stockholm som blev grundplåten till det som idag är RG Förvaltning.

 

Anders Kruhsberg som idag är vd för familjeföretaget var tio år då och minns ingenting av den tiden.

 

– Inte förrän jag själv bestämde mig för att bli byggnadsingenjör förstod jag vad morfar hade byggt upp, säger han.

 

Reinhold Gustafsson sa alltid med glimten i ögat att det alltid följde en cykel vid generationsskiften i ett familjeägt företag: Första generationen förvärva - andra generationen ärva - tredje generationen fördärva.

 

Även om denna förutsägelse sades i skämtsam ton, har Anders Kruhsberg för avsikt att bevisa den fel genom kloka och långsiktiga projekt.

 

– När projektet är färdigbyggt sätter vi upp en plakett på fastigheten med vårt namn och övriga inblandade aktörer. Tanken är att plaketten blir vår egen kvalitetsstämpel och att vi stolt kan stå för byggnaden under hela dess livslängd. Därför väljer vi endast projekt vi själva tycker är roliga och satsar allt på det, säger han.

 

Anders Kruhsberg har sett hur staden Eskilstuna under de senaste åren utvecklats i en allt snabbare takt – både med tanke på att internationella företag väljer att etablera sig här, högskolans tillväxt och satsningarna på tågtrafiken.

 

– Vårt projekt Notskriften i Västra Munktellstaden är en dröm. Unika radhusliknande lägenheter precis intill Eskils­tunaån med fasader i tegel som knyter an till det gamla industriområdet gör det extra spännande, säger Anders Kruhsberg.

 

I etapp 2 i Västra Munktellstaden valde RG att hålla ett parallellt skissuppdrag mellan tre olika arkitektkontor. För att få in nya inspel i detta projekt, kallat Nyvaket, ändrade man förutsättningarna lite och bjöd in två gymnasieklasser till juryn.

 

– Förutom att vi fick ett nytänkande in i projektet, resulterade vårt samarbete också i att några elever uttryckte att de vill utbilda sig till arkitekter, säger Anders Kruhsberg.

 

Anders Kruhsberg är född och uppvuxen i Näshulta på landet utanför Eskilstuna och är väl förtrogen med mekanismerna som skapar mervärden och social samhörighet på landsbygden, samma mekanismer finns även i staden.

 

Sedan två år tillbaka är Anders och hans familj vänner med familjen Dahan som flytt från Damaskus. Pappan i familjen är utbildad arkitekt och ägde själv ett större byggbolag i Syrien.

 

– Vi började vår bekantskap som språkvänner och är numer vänner, men drömmen är att vi kan starta ett nytt byggbolag tillsammans med huvudfokus kring integrationsfrågor

 

Ett viktigt delmål för RG Förvaltning är byggprojektet i Årby, där man vill bygga radhus.

 

– Tanken är få in en ny typ av boendeform i området och därmed skapa möjligheter till bondekarriär men ändå kunna bo kvar i ett område som man gillar, säger Anders Kruhsberg.

 

Anders älskar sin stad och är stolt över att få vara med att utveckla den in i framtiden.

 

– Jag tror på Eskilstuna. Tillsammans bygger vi inte bara spännande projekt, utan vi bygger en stad, säger Anders Kruhsberg.