Victoria Park anställer boende

Flera av de bolag som investerat i miljonprogram på senare år har insett vikten av de sociala faktorerna för att få avkastning. Victoria Park är en av dem.

 

Sedan Victoria Park i Eskilstuna anställde åtta miljövärdar, varav fyra i Skiftinge, som arbetar med att göra närområdet trivsammare har till exempel skadegörelsen i Skiftinge sjunkit drastiskt.

 

– Kostnaderna har sjunkit från 300000 till 50000 kronor om året, säger Mia Ling, Victoria Parks områdeschef i Skiftinge.

 

I en tidigare intervju har Peter Strand, företagets vd, sagt att var fjärde person som de anställer bor i deras fastigheter. Det har handlat bland annat om städjobb eller att informera om källsorteringen, som tidigare varit kostsam eftersom många kastat fel. Allt detta har skapat bättre närhet till kunder, mer ordning och reda, ökad trygghet och lägre driftskostnader.